PRODUKCJA

Surowce wtórne

  Końcowym etapem produkcji hutniczej zakładów w Trzyńcu jest przetwarzanie dużej ilości odpadów, które powstają zwłaszcza przy produkcji surowego żelaza i stali. W przeszłości żużel z pieców hutniczych był wykorzystywany w znikomej części, co przyczyniło się do powstania hałd żużlowych. Dziś żużel, jak również muły z wysokich pieców i konwertorów są wykorzystywane.

  Do przetwarzania dużych ilości odpadów służą miażdżące i segregujące taśmy eksploatacyjne. Przetworzone odpady stosowane są ponownie do produkcji hutniczej, jak również przeznaczone dla odbiorców, zwłaszcza w przemyśle budowlanym.

  Głównymi wyrobami są:

  • metalonośne materiały (granulat i koncentrat Fe),
  • sztuczne hutnicze kruszywo,
  • sztuczne ciężkie kruszywo,
  • wolnosztywniejące spoiwa,
  • załamania i złomy szamotowe,
  • mieszanki żużlowe, wykorzystywane do budowania dróg.

  Przetwarzanie odpadów i wykorzystywanie ich jako surowców wtórnych ma dla Huty Trzyniec głównie znaczenie ekologiczne.