PRODUKCJA

Badania technologiczne

  Zagadnienia technologii metalurgicznej wraz z przygotowaniem naukowym skoncentrowane są wokół jednego ogniwa w systemie zarządzania. Poszczególne zespoły pracownicze rozwiązują zagadnienia z dziedziny produkcji koksu, aglomeratów, rudy żelaza i stali walcowanej.

  Głównym celem działalności firmy w dziedzinie rozwoju procesów metalurgicznych w produkcji hutniczej jest opracowanie dokumentacji technologicznej nowych produktów oraz wdrożenie ich do produkcji.

  Nieodłączną częścią działalności jest ciągła kontrola jakości produkcji, zgodna z oczekiwaniami odbiorców, prowadzona zwłaszcza w zasadniczych programach produkcyjnych firmy, którymi są:

  • stal przeznaczona dla spółki Sochorvá válcovna Kladno,
  • pręty stalowe z walcowni profili lekkich oraz walcowni profili grubych przeznaczona dla przemysłu samochodowego,
  • zagospodarowanie z odpadami oraz surowcami wtórnymi,
  • stal sprężynowa,
  • stal ciągniona,
  • stal z przeznaczeniem na śruby,
  • stal z przeznaczeniem na łańcuchy, okowy i kajdany,
  • drut walcowany z walcowni ciągłej walcówki,
  • stal łożyskowa,
  • półwyroby przeznaczone na dostawy bezpośrednie oraz stal przeznaczona na osie samochodów,
  • stal na rury,
  • szyny kolejowe.

  Własne zaplecze naukowe pozwala na przygotowanie rocznie 30-50 projektów badawczych dotyczących innowacji
  i rozwoju nowoczesnych technologii, nowych rodzajów stali i materiałów walcowanych oraz ich wdrażania.
  Prowadzone są również badania w dziedzinie automatyzacji oraz sterowania procesami technologicznymi i produkcyjnymi.
  Duży nacisk kładzie się na wprowadzanie nowych udoskonalonych systemów kierowania produkcją technologiczną.
  Efektywne rozwiązywanie tych problemów jest zgodne z zamiarami strategicznymi i głównymi programami rozwojowymi
  SPÓŁKI AKCYJNEJ HUTY TRZYNIEC.