O NAS

Ochrona środowiska

  Zarządzanie środowiskiem

  FUNKCJONOWANIE SYSTEMU ZARZADZANIA ŚRODOWISKIEM
  WEDŁUG NORM CSN EN ISO14001

  Funkcjonowanie systemu zarządzania środowiskiem według norm CSN EN ISO 14001 przyczynia się do:

  • Osiągnięcia zgodności z wymogami legislacyjnymi w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa firmy jak również technologii produkcji i wyrobów,
  • Realizacji przedsięwzięć pożądanych z punktu widzenia prawnego i społecznego jeszcze przed momentem zaistnienia ich wymagalności, co eliminuje sytuacje kryzysowe umożliwiając firmie utrzymywanie przewagi konkurencyjnej,
  • Poprawy wizerunku firmy, co stanowi wynik przejęcia i stopniowej realizacji fakultatywnych zadań wynikających się z wdrożenia EMS,
  • Zdecydowanego wzmocnienia konkurencyjności firmy w wyniku:
   • ntensywniejszego wykorzystywania wewnętrznych rezerw,
   • lepszego zaspokojenia potrzeb klientów,
   • innowacji respektujących w większym stopniu popyt rynku,
  • Obniżania ryzyka:
   • wyeliminowania usterek i awarii, poprawy stanu bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej i monitoringu awarii,
   • rozszerzenia gwarancji firmy wobec klientów, odbiorców, towarzystw ubezpieczeniowych i pracowników,
   • ograniczenia kosztów usuwania skutków awarii.
  • Obniżania kosztów:
   • nakładów w dziedzinie wykorzystania źródeł surowcowych i energetycznych oraz kosztów związanych z zagospodarowaniem odpadów,
   • pracochłonności, zmniejszenie ilości towarów wybrakowanych itp., co doprowadzi do wzrostu efektywności ekonomicznej firmy.