O NAS

Wyniki finansowe

Wskaźnik Jedn. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Produkcja żelaza surowego kt 1 983 1 810 2 043 2 029 2 005 2 068 2 061
Produkcja stali surowej kt 2 448 2 213 2 498 2 480 2 493 2 553 2 540
- kęsiska kt 2 296 2 137 2 370 2 360 2 389 2 440 2 424
Sprzedaż materiału walcowanego kt 2 301 2 088 2 338 2 302 2 332 2 405 2 272
Dochody ogółem mil. CZK 40 308 25 627 34 672 41 327 38 425 37 765 40 849
Utarg ze sprzedaży mil. CZK 37 095 24 316 32 459 38 897 37 111 36 701 38 354
Koszty ogółem (bez podatku dochodowego) mil. CZK 38 791 26 581 35 581 39 641 37 421 36 378 37 077
Bilans mil. CZK 1 204 -732 -632 1 377 793 1 082 3 633
Skonsolidowany bilans mil. CZK 1 409 -1 006 -1 047 1 376 1 055 1 055 3 048
Aktywa ogółem mil. CZK 24 724 23 037 25 458 26 914 26 967 30 378 33 462
Rzeczowe aktywa trwałe mil. CZK 24 409 24 690 26 940 27 816 28 388 39 934 33 372
Rezerwy na amortyzację mil. CZK 15 163 15 854 16 717 17 639 18 370 19 204 20 479
Kapitał własny mil. CZK 19 214 18 483 18 111 19 361 20 155 21 264 24 512
Inwestycje mil. CZK 1 010 613 1 307 545 744 1 653 2 007
Kapitał obcy wraz z pozostałymi pasywami mil. CZK 5 509 4 554 7 347 7 552 6 812 9 115 8 950
Przeciętna wysokość zatrudnienia osoby 5 539 5 319 5 905 5 943 5 962 6 099 6 909
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie CZK/pracow. 27 402 24 213 24 201 27 402 27 500 27 750 28 396
    *) włącznie z eksportem Moravia Steel