O NAS

Historia

    Huta Trzyniec i Region

    Działalność przemysłowa Huty Trzyniec wpływa na życie mieszkańców i oblicze Śląska Cieszyńskiego już od wielu pokoleń. Zalicza się ją do największych przedsiębiorstw przemysłowych w regionie północno-wschodniego Śląska, tym samym przyczynia się ona do powstawania nowych miejsc pracy.

    Rozwój produkcji hutniczo-odlewniczej był bezpośrednią przyczyną przemiany małej gminy, jaką był niegdyś Trzyniec,
    w miasto liczące dziś 40 tysięcy mieszkańców. Trzyniec posiada prawa miejskie od 1931 roku.


    Huta Trzyniec nadal jest instytucją kluczową dla rozwoju regionu. Jej działalność w tym zakresie skupiona jest na wspieraniu działań społecznych, przedsięwzięć kulturalnych i sportowych, skierowanych do mieszkańców, w znacznej część pracowników przedsiębiorstwa. Uczestniczyła w 1998 roku w powstaniu przygranicznego czesko-polskiego EUROREGIONU Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński.