O NAS

Ochrona środowiska

  Program ochrony środowiska

  motylek
  PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO NA ROK 2016

  Ochrona środowiska naturalnego to, obok jakości i produkcji, kluczowy obszar troski kierownictwa Huty Trzyniec. Ze względu na strategiczne znaczenie tej sfery dla zakładu, przygotowywane są inwestycje, które mają skutecznie przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego. Jednocześnie za pośrednictwem prasy codziennej i czasopism branżowych huta informuje na bieżąco opinię publiczną o działaniach związanych z ochroną środowiska w regionie. Ponadto już czwartym rokiem publikujeme Raport o działalności społecznej naszej spółki, który jest do dyspozycji na stronie: http://www.trz.cz/web/trzocel.nsf/link/zivotni_prostredi_cz#csrzp

  Efektem systematycznej troski o środowisko naturalne jest trwałe obniżenie stopnia skażenia okolicznego środowiska. Hucie Trzyniec udaje się też stopniowo usuwać skutki prawie 180-letniej działalności przemysłowej. Czystość wody, którą zakład pobiera z Olzy, czesko-polskiej rzeki granicznej, jest identyczna przed i po wykorzystaniu w procesie produkcji hutniczej. Do Olzy powraca woda o identycznej jakości. Jednocześnie rozmieszczony na terenie huty system trwałych i przenośnych zapór na rzece umożliwia efektywnie zapobieganie powstaniu lub rozszerzaniu się awarii ekologicznych na górnym odcinku rzeki.

  Przykładowe projekty proekologiczne realizowane przez Hutę Trzyniec w latach 2011-2016:

  • Modernizacja i rekonstrukcja baterii koksowniczej nr 12 (2011)
  • PCI (Pulverized Coal Injection) do wielkich pieców (2013)
  • Modernizacja walcowni ciągłej walcówki (2014)
  • Linia walcownicza do szlifowania oraz wykańczania stali ciągnionej (2014)
  • Sekundarne odpylenie stalowni konwertorowej (2015)
  • Modernizacja i rekonstrukcja baterii koksowniczej nr 11 (2015)
  • Oczyszczenie spalin w spiekalni nr 2 (2016)
  • Techniczna rekultywacja wysypiska Nieboranki (2011-2016)